Hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm long móng
Các Website khác - 10/06/2006

Hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm long móng

UBND TP.Hà Nội chỉ đạo chính sách hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM), cụ thể: Hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân, trang trại, HTX chăn nuôi có gia súc phải tiêu huỷ do mắc bệnh LMLM là 12.000đ/kg đối với lợn, 16.000đ/kg đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu.

Chi bồi dưỡng cho lực lượng tham gia công tác tiêm phòng, chống dịch, mức chi 1.000 đồng/con/lần tiêm đối với lợn; đối với các loại gia súc còn lại 2.000đ/con/lần tiêm. Chi hỗ trợ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra dịch và làm nhiệm vụ phun hoá chất khử trùng vùng dịch 50.000đ/ngày/ người đối với ngày làm việc và 100.000đ/ngày/người đối với ngày nghỉ, ngày lễ.

Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác tiêu huỷ gia súc là 50.000đ/ngày/ người đối với ngày làm việc và 100.000đ/ngày/người đối với ngày nghỉ. Thời gian hưởng hỗ trợ từ 1.5.2006 đến khi có quyết định công bố hết dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp có ổ dịch LMLM phát sinh trước thời điểm 1.5.2006, UBND các quận, huyện tổng hợp, thống nhất với Chi cục Thú y, Sở NNPTNT báo cáo UBND thành phố xem xét để áp dụng các mức hỗ trợ như trên.

X.L