Hội thảo về nghiên cứu thị trường cá tra, ba sa
Các Website khác - 03/04/2006
Hội thảo về nghiên cứu thị trường cá tra, ba sa

Nuôi cá bè ở
An Giang.
Diễn ra ngày 28.3, do Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL (Trường Đại học Cần Thơ) tổ chức. Nhiều ý kiến trao đổi chung quanh việc phát triển thị trường bền vững.

Các giải pháp cần được chú trọng : Quy hoạch cụ thể vùng nguyên liệu; giảm chi phí sản xuất, phát triển kho dự trữ hàng; xây dựng mô hình liên kết giưa doanh nghiệp - người nuôi; sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường; chính quyền địa phương tham gia phát triển và kiểm soát chặt thị trường sống và thức ăn công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin cấp tỉnh, cấp vùng...