Kiến nghị Thủ tướng xem xét trách nhiệm của lãnh đạo tập đoàn Than
Các Website khác - 07/04/2006
Sai phạm trong đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam:
Kiến nghị Thủ tướng xem xét trách nhiệm của lãnh đạo tập đoàn

* Bộ Công nghiệp sẽ chủ trì kiểm điểm lãnh đạo TCty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản VN), xác định hình thức kỷ luật trình Thủ tướng xem xét quyết định.
* Kiến nghị phạt nhà thầu Nhiệt điện Na Dương 10,4 triệu USD do chậm tiến độ.

Lắp đặt thiết bị Nhà máy nhiệt điện
Na Dương.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ thì các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện đầu tư, mua sắm trang thiết bị của tập đoàn là phổ biến và nghiêm trọng. Các sai phạm trên đều thuộc trách nhiệm của lãnh đạo tập đoàn. Trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Quách Lê Thanh đã kết luận rõ:

Chủ tịch HĐQT tập đoàn phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc ký quyết định chỉ định thầu đối với 31 gói thầu trong tổng số 132 gói thầu Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, vi phạm quy chế đấu thầu; về việc phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu số 5 thuộc hệ thống đánh đống kho chứa than và tiêu thụ than tại Cty tuyển than Cửa Ông vi phạm các quy định của Nhà nước về đấu thầu; về việc ký văn bản xin phê duyệt cho nhà thầu Marubeni thực hiện gói thầu số 3 thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương trong quá trình đàm phán có nhiều sai sót, không thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch HĐQT tập đoàn còn phải chịu trách nhiệm về quyết định cho phép nhà thầu Marubeni kéo dài thêm thời hạn thực hiện dự án 2,5 tháng trái thẩm quyền, làm chậm thêm tiến độ dự án, gây thiệt hại về kinh tế cho phía Việt Nam.

Khai thác than tại mỏ Na Dương.
Tổng Giám đốc tập đoàn phải chịu trách nhiệm về việc ký quyết định chỉ định thầu 37 gói thầu vượt thẩm quyền, vi phạm quy chế đấu thầu. Nghiêm trọng hơn, Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước việc trình ký phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu số 5 thuộc dự án đánh đống kho chứa than... trái với quy định của Nhà nước về đấu thầu; chịu trách nhiệm về các sai sót trong quá trình đàm phán với nhà thầu Marubeni và đề xuất cho phép nhà thầu này kéo dài thời gian bàn giao Nhà máy nhiệt điện Na Dương (Thanh tra đề nghị chuyển hai gói thầu này để Cơ quan điều tra - Bộ Công an điều tra, làm rõ), gây thiệt hại về kinh tế cho phía Việt Nam; chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản số 3379/CV-ĐT quy định việc tiêu thụ xe lắp ráp không phù hợp với quy định của Nhà nước.

Trước các sai phạm trên, Tổng Thanh tra Quách Lê Thanh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công nghiệp chủ trì kiểm điểm lãnh đạo tập đoàn, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, về đấu thầu gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước; xác định hình thức kỷ luật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Tổng Thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công nghiệp chỉ đạo tập đoàn chủ trì kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm.

Trong tổng số sai phạm về kinh tế có giá trị là 1.026.227USD và 544 triệu đồng, Tổng Thanh tra kiến nghị Thủ tướng yêu cầu tập đoàn rà soát lại và thực hiện việc phạt chậm tiến độ giao hàng với tổng số tiền 206.018USD và 544 triệu đồng để giảm tổng mức đầu tư. Các vi phạm về kinh tế tại dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương cần phải xử lý trách nhiệm. Riêng phần chậm tiến độ phải phạt nhà thầu như cam kết trong hợp đồng với mức tối đa 10%, với tổng số tiền là 10.461.700USD.

Duy Thanh