Làm chưa đúng luật
Các Website khác - 23/01/2006

Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT Hà Nội:
Làm chưa đúng luật

Ngày 16.6.2005, Phòng đăng ký kinh doanh (ĐKKD) của Sở KHĐT Hà Nội ra thông báo số 12/TB-ĐKKD gửi phòng ĐKKD - sở KHĐT các tỉnh, TP và nhiều cơ quan chức năng, thông báo việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cty CP sản xuất - dịch vụ - XNK Từ Liêm. Nhưng sau đó, chính cơ quan này lại ra thông báo số 58/CV-ĐKKD cho Cty này tiếp tục sử dụng giấy ĐKKD đã bị thu hồi!

Từ một quyết định đúng
Vụ tranh chấp giữa các nhóm cổ đông trong Cty cổ phần sản xuất dịch vụ XNK Từ Liêm (Cty CPSXDVXNKTL) được TANDTC trong bản án kinh tế phúc thẩm số 39 ngày 4.3.2005 đã tuyên: "Huỷ nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 18.12.2003 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30.12.2003 của Cty CPSXDVXNKTL. Để Cty CPSXDVXNKTL tiến hành lại đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật DN".

Căn cứ vào nội dung này, Phòng ĐKKD đã ra thông báo số 12/TB-ĐKKD, trong đó nhận định: Việc Cty CPSXDVXNKTL căn cứ vào biên bản họp và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông Cty ngày 30.12.2003 để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là không trung thực, không chính xác, không đầy đủ. Vì vậy, giấy chứng nhận ĐKKD của Cty không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 30.3.2004.

Đồng thời Phòng ĐKKD còn đề nghị UBND quận Cầu Giấy xem xét, xử phạt vi phạm về ĐKKD đối với Cty CPSXDVXNKTL, yêu cầu Cty tổ chức lại cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo quyết định của Toà phúc thẩm TANDTC và làm lại hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD. Cùng với bản thông báo này, Phòng ĐKKD đã thu hồi giấy ĐKKD số 056627 của Cty CPSXDVXNKTL.

Đến việc làm "mờ ám"
Mặc dù bản thông báo số 12/TB-ĐKKD đã được gửi tới hàng loạt cơ quan chức năng: Toà án Tối cao, Phòng Thi hành án TP.Hà Nội; Cục Phát triển DN nhỏ và vừa của Bộ KHĐT; phòng ĐKKD thuộc sở KHĐT các tỉnh, thành trong cả nước;... nhưng ngày 20.7.2005, Phòng ĐKKD lại ra văn bản số 58/CV-ĐKKD trả lại giấy ĐKKD mang số 056627 cho Cty CPSXDVXNKTL.

Vụ việc đã bị các cổ đông trong Cty phản ứng gay gắt. Để đối phó, ngày 10.8.2005, ông Trưởng phòng ĐKKD Đặng Minh Tuấn lại ký tiếp công văn số 63/CV-ĐKKD giải thích về việc cho Cty CPSXDVXNKTL sử dụng giấy ĐKKD số 056627, nhưng không dám thông báo rộng rãi tới toàn quốc, mà chỉ gửi tới lãnh đạo Sở KHĐT để báo cáo.

Trước sự khiếu kiện gay gắt của các cổ đông Cty CPSXDVXNKTL, Sở KHĐT Hà Nội đã cùng Phòng ĐKKD đối thoại với các cổ đông Cty CPSXDVXNKTL (ngày 18.8.2005), hàng loạt các câu hỏi đã được nêu ra: "Lý do gì, căn cứ vào đâu mà ông Trưởng phòng ĐKKD Đặng Minh Tuấn trả giấy ĐKKD cho Cty CPSXDVXNKTL?", nhưng phía Phòng ĐKKD đã im lặng không dám trả lời.

Ngay tại cuộc họp, các cổ đông đã tố cáo: Được trả giấy ĐKKD không có giá trị sử dụng, nhưng phía Cty CPSXDVXNKTL đã tiến hành vay hàng chục tỉ đồng của các ngân hàng. Điều này làm nguy hại đến quyền lợi của các cổ đông Cty.

Sau một thời gian thanh tra, ngày 18.11.2005, Sở KHĐT TP.Hà Nội ra Quyết định 290/QĐ-KH&ĐT thừa nhận có nhiều điều sai phạm trong việc trả giấy phép ĐKKD trên. Nhưng để xử lý việc làm sai của cấp dưới, Sở KHĐT chỉ yêu cầu Phòng ĐKKD "nghiên cứu, xem xét, đề xuất việc xử lý các sai sót về nghiệp vụ trong trình tự, thủ tục hồ sơ cấp thay đổi nội dung ĐKKD cho DN".

Thay cho việc xử lý cách làm sai của cấp dưới trong việc trả giấy ĐKKD cho Cty CPSXDVXNKTL, Sở KHĐT lại quyết định "Thu hồi 3 văn bản: 12/TB-ĐKKD ngày 16.6.2005; 58/CV-ĐKKD ngày 20.7.2005; 63/CV-ĐKKD của Phòng ĐKKD".

Với cách giải quyết của Sở KHĐT TP.Hà Nội nêu trên, quyết định của TANDTC đối với vụ tranh chấp ở Cty CPSXDVXNKTL chẳng còn nghĩa lý gì. Nếu vậy, cơ quan này đã coi thường pháp luật và điều đó sẽ chỉ làm cho việc tranh chấp giữa các cổ đông ở Cty CPSXDVXNKTL ngày càng trở nên gay gắt.

Công Thắng