Năm 2006: Áp dụng giá điện mới
Các Website khác - 06/09/2005
Năm 2006: Áp dụng giá điện mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Công nghiệp khẩn trương trình phương án điều chỉnh giá điện trong 3 năm tới, để xem xét áp dụng ngay từ đầu năm 2006.

Theo đó, giá điện mới phải thực hiện được các mục tiêu: thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển nguồn điện, khuyến khích người tiêu dùng điện hợp lý, tiết kiệm và bảo đảm cân đối tài chính. Giá điện mới cũng phải được tính toán phù hợp với tình hình thực tế của nước ta, bảo đảm tính cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Thủ tướng cũng khuyến khích các thành phần kinh tế (kể cả các nhà đầu tư nước ngoài) cùng tham gia đầu tư các dự án nguồn điện theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công nghiệp chỉ đạo triển khai thực hiện tiết kiệm điện, chủ trì xây dựng đề án tiết kiệm điện trong đó có việc khuyến khích sử dụng và tiến tới thay dần các bóng đèn sợi đốt bằng các loại bóng đèn tiết kiệm điện.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) tiến hành các thủ tục để sớm phát hành trái phiếu quốc tế (khoảng 500 triệu USD/năm).

(Theo SGGP)