Nhà máy cơ khí chính xác đầu tiên của Vinashin đi vào hoạt động
Các Website khác - 16/12/2005

Nhà máy cơ khí chính xác đầu tiên của Vinashin đi vào hoạt động

Hôm nay (16.12), nhà máy cơ khí chính xác đầu tiên của Vinashin chính thức đi vào hoạt động. Nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Lai Vu (Kim Thành, Hải Dương), với tổng mức đầu tư 100 tỉ đồng. Đây là lần đầu tiên các thiết bị thuỷ lực kết cấu thép, hệ thống ống tàu thuỷ, nắp hầm hàng tàu thuỷ... thường phải nhập ngoại được sản xuất tại VN, nâng cao tỉ lệ nội địa hoá cho ngành công nghiệp tàu thuỷ.

Bích Liên