Nhật Bản muốn liên doanh sản xuất thiết bị cảnh báo tự động
Các Website khác - 29/06/2006

Nhật Bản muốn liên doanh sản xuất thiết bị cảnh báo tự động

Tin từ Bộ Khoa học & Công nghệ ngày 28.6, hệ thống SCADA với các thiết bị cảnh báo tự động phục vụ trong khai thác hầm lò đã được VN chế tạo thành công. Vì thế, Nhật Bản muốn được liên doanh với VN để đi vào sản xuất hệ thống thiết bị này, phục vụ cho khai thác hầm lò tại VN cũng như cung cấp sản phẩm ra thị trường thế giới.

Bộ Khoa học & Công nghệ cũng cho biết: Hệ thống SCADA là 1 trong số gần 300 công trình tự động hoá đã được VN công bố với thế giới trong vòng 5 năm qua và đã mang lại cho kinh tế VN 1.000 tỉ đồng.

A.X