Tăng lương khối doanh nghiệp
Các Website khác - 14/10/2008

Bộ LĐTB&XH  vừa họp báo công bố tăng mức lương tối thiểu trong khối DN Nhà nước và DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với mức tăng 110.000 đồng đến 200.000 đồng/tháng.

Từ 1/1/2009, lương tối thiểu trong DN nhà nước ở vùng 1 sẽ tăng lên mức 800.000 đồng/tháng.

Theo đó, từ 1/1/2009, lương tối thiểu của lao động làm việc trong các DN Nhà nước sẽ tăng từ 110.000 đồng đến 180.000 đồng/tháng so với hiện nay.

Lao động làm việc trong khu vực DN FDI được tăng lương tối thiểu từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu được quy định trả theo 4 vùng.

Cụ thể, vùng 1 vẫn giữ nguyên như hiện nay, chỉ bổ sung TP Hà Đông thuộc TP Hà Nội. Mức lương tối thiểu của lao động khối DN trong nước là 800.000 đồng/tháng, DN FDI là 1,2 triệu đồng/tháng.

Vùng 2 bổ sung thêm Đà Nẵng, một số huyện mới thuộc TP Hà Nội và một số quận, huyện và TP trực thuộc Trung ương có điều kiện kinh tế xã hội - phát triển. Mức lương tối thiểu lao động làm việc cho DN trong nước là 740.000 đồng/tháng; FDI là 1.080.000 đồng/tháng.

Vùng 3: Sắp xếp lại vùng 3 hiện nay thành vùng 3 và vùng 4 mới. Trong đó, các TP trực thuộc tỉnh và một số địa bàn có điều kiện KT-XH và thị trường lao động phát triển thì giữ nguyên và chuyển thành vùng 3 mới. Các địa bàn còn lại ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa chuyển thành vùng 4 mới.

Theo đó, mức lương tối thiểu lao động khối DN trong nước vùng 3 là 690.000 đồng/tháng; FDI là 950.000 đồng/tháng. Vùng 4, lao động khối DN trong nước là 650.000 đồng/tháng; FDI là 920.000 đồng/tháng.

Trên đây là nội dung các Nghị định số 111 và 110 của Chính phủ, ban hành ngày 10/10/2008.

Đối tượng áp dụng là người lao động VN làm việc trong DN FDI và cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại VN từ ngày 10/10; Người lao động làm việc trong các DN trong nước gồm Công ty Nhà nước, công ty TNHH một thành viên, cơ quan NN sở hữu 100% vốn điều lệ, DN hoạt động theo Luật DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của VN.

Theo VTC