Tin kinh tế ngày 29.8
Các Website khác - 29/08/2005

Tin kinh tế ngày 29.8

Lâm Đồng: Sau cổ phần hoá, 12 DN không còn vốn nhà nước chi phối. Tính đến 28.8, Lâm Đồng đã tiến hành CPH được 24 DNNN, trong đó có 12 đơn vị không còn vốn nhà nước chi phối. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh sẽ có thêm 12 DNNN được CPH. K.D

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) chính thức tăng vốn điều lệ từ 350 tỉ đồng lên 385 tỉ đồng. Theo kế hoạch, cuối năm 2005, MB Bank sẽ tăng vốn điều lệ lên 450 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu sẽ là 550 tỉ đồng. C.Thắng