Lãnh đạo các tỉnh 'xé rào' ưu đãi bị kiểm điểm
Các Website khác - 26/08/2005

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chính thức ý kiến kết luận của Thủ tướng về việc xử lý 3 tỉnh gồm Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định "xé rào" trong chính sách thuế. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các tỉnh nghiêm túc kiểm điểm để tránh lặp lại chuyện tương tự.

Dùng thuế để ưu đãi đầu tư.
Dùng thuế để ưu đãi đầu tư.

Theo kết luận của Thủ tướng, trong năm 2003, UBND các tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi và Bình Định đã ban hành các quy định thưởng cho các doanh nghiệp nộp thuế xuất nhập khẩu trái với quy định của pháp luật dẫn đến sự co kéo nguồn thu giữa các địa phương.

Ngoài ra, các tỉnh này khuyến khích doanh nghiệp tăng nhập khẩu các mặt hàng mà Nhà nước có chủ trương hạn chế nhập. Chưa kể, các tỉnh này còn chi tiền ngân sách Nhà nước không có hướng dẫn đầy đủ mục đích sử dụng và cơ chế kiểm tra nên một phần số tiền thưởng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã sử dụng không đúng chính sách, chế độ làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo 3 tỉnh này nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Đồng thời, để tránh lặp lại các khuyết điểm tương tự, Thủ tướng Chủ tịch UBND các tỉnh cần xem xét thận trọng ý kiến tham mưu của các cơ quan chuyên môn, bảo đảm không ban hành các văn bản trái pháp luật, không vì lợi ích cục bộ mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của cả nước. Hội đồng nhân dân không nên thông qua các chủ trương, chính sách do UBND trình trái với các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh cần thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, không ban hành các nghị quyết trái với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không làm thay các công việc của chính quyền, nhất là những công việc cụ thể liên quan đến công tác điều hành thuộc thẩm quyền của UBND.

Minh Khuyên