Xuất 950 tấn gạo và 87,989 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão lũ
Các Website khác - 29/11/2005

Xuất 950 tấn gạo và 87,989 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 28.11, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định 1263/QĐ-TTg về việc xuất gạo dự trữ quốc gia và bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các bộ: GTVT, Quốc phòng, Công an và các địa phương để khắc phục hậu quả bão lũ, nội dung cụ thể như sau:

Xuất cấp 950 tấn gạo (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cứu đói; bổ sung, hỗ trợ 87,989 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2005 cho các Bộ GTVT, Quốc phòng, Công an và các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 8 và mưa lũ, phân bổ cụ thể cho các bộ, địa phương như sau:

Hà Tĩnh 3 tỉ đồng; Quảng Bình 3 tỉ đồng và 100 tấn gạo; Quảng Trị 5 tỉ đồng và 100 tấn gạo; Thừa Thiên - Huế 4 tỉ đồng và 100 tấn gạo; Đà nẵng 3 tỉ đồng; Quảng Nam 10 tỉ đồng và 150 tấn gạo; Quảng Ngãi 10 tỉ đồng và 150 tấn gạo; Bình Định 10 tỉ đồng và 200 tấn gạo; Khánh Hoà 3 tỉ đồng; Phú Yên 8 tỉ đồng (trong đó 2 tỉ đồng cho di dân sạt lở) và 150 tấn gạo.

Bổ sung cho Bộ GTVT 10 tỉ đồng để khắc phục các tuyến đường quốc lộ bị sạt lở do bão, lũ gây ra. Bổ sung cho Bộ Công an 4 tỉ đồng để chi phí xăng dầu, bồi dưỡng chiến sĩ phục vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 7, bão số 8. Bổ sung cho Bộ Quốc phòng 14,989 tỉ đồng để chi phí xăng dầu, bồi dưỡng chiến sĩ, mua vải bạt chống sóng phục vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 7, 8.

Sơn Đà