Các nhà máy đường đồng loạt thu mua mía
Các Website khác - 29/11/2005

Các nhà máy đường đồng loạt thu mua mía

Niên vụ 2005-2006, Cty cổ phần mía đường Lam Sơn có tổng diện tích mía nguyên liệu 15.255ha. Tổng sản lượng mía về nhà máy khoảng 800.000 tấn. Cty sẽ thu mua mía với mức giá 350.000 đồng/tấn mía 10 chữ đường cho bà con nông dân từ cuối tháng 11.2005.

Cty đường Nông Cống cũng đã triển khai kế hoạch thu mua 200 nghìn tấn mía nguyên liệu, với mức giá rất thấp (305.000 đồng/tấn). Riêng diện tích mía giống mới trồng vụ này, Công ty đường Nông Cống thu mua với mức giá 360.000 đồng/tấn.

Cty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan đã thống nhất thu mua với mức giá không thấp hơn 300.000 đồng/tấn cho tổng sản lượng khoảng 398.000 tấn mía nguyên liệu.

Anh Tuấn