8 thứ tuyệt đối không được thoa trực tiếp lên da
Ngôi Sao - 29/06/2016
Nước cốt chanh hay giấm táo chỉ nên dùng khi đã pha loãng hoặc kết hợp với các thành phần làm đẹp khác.

 

8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da

 

8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-1

 

8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-2

 

8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-3

 

8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-4

 

8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-5

 

8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-6

 

8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-7

 

8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da

8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-1
8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-2
8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-3
8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-4
8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-5
8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-6
8-thu-tuyet-doi-khong-duoc-thoa-truc-tiep-len-da-7