Bổ sung 5 thủ tục quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV
Báo Tiếng chuông - 10/12/2016
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV.

Theo đó, có 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Cụ thể, 5 thủ tục được sửa đổi, bổ sung gồm: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính; Cấp lại chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính; Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi tên cơ sở xét nghiệm HIV hoặc thay đổi địa điểm của cơ sở xét nghiệm HIV; Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi người phụ trách chuyên môn; Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính trong trường hợp thay đổi kỹ thuật xét nghiệm. 5 thủ tục này do Cục Phòng, chống AIDS, Bộ Y tế thực hiện.