Bồi hoàn 70 tỷ đồng cho khách hàng dùng điện kế điện tử
Các Website khác - 01/09/2005

Theo tính toán của Điện lực TP HCM, nếu lấy bình quân của 3 tháng trước khi sử dụng điện kế điện tử so với bình quân ngày sử dụng điện kế điện tử để tính số tiền chênh lệch, thì khoản phải bồi hoàn cho 287.000 khách hàng là khoảng 70 tỷ đồng.

Trong trường hợp áp dụng phương án đối chứng, số tiền bồi hoàn sẽ tính theo lượng điện chênh lệch thực tế giữa điện kế cơ và điện kế điện tử, nhân với thời gian sử dụng.

Điện lực TP HCM cho biết, đã tiếp nhận 40.000 điện kế cơ trong số hợp đồng 50.000 cái. Đầu tháng này, công ty sẽ tổ chức mở thầu cung cấp 165.000 điện kế cơ. Số lượng này đủ thay, gắn mới đến hết năm 2005.

Đến nay có gần 14.000 hồ sơ khiếu nại liên quan điện kế điện tử. Các khách hàng đã được giải quyết bằng cách thay điện kế cơ, hiện còn tồn khoảng 1.500 hồ sơ.

(Theo Tuổi Trẻ)