Chuyển tiền ra nước ngoài
Các Website khác - 17/09/2005

"Bố mẹ tôi sắp sang định cư tại Mỹ và vừa bán ngôi nhà được 400.000 USD. Xin luật sư tư vấn, làm sao để bố mẹ tôi có thể chuyển tiền sang nước ngoài để mua nhà mới". Bạn đọc Phạm Tân.

Trả lời:

Theo quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam, công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài có nhu cầu chuyển ngoại tệ ra nước ngoài thì phải liên hệ với chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố để làm thủ tục.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của ngân hàng)

- Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư (kèm theo bản dịch có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc giấy tờ chứng minh công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài).

- Bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh.

Công dân Việt Nam được chuyển, mang tối đa mỗi năm không quá 10.000 USD cho 1 người xuất cảnh định cư; hoặc 20% số tiền cho 1 người xuất cảnh định cư nếu tổng số tiền lớn hơn 50.000 USD.

Trường hợp xin chuyển, mang trên 50.000 USD phải xuất trình giấy tờ chứng minh có thực số tiền xin chuyển cho mục đích định cư. Bố mẹ bạn bán nhà để định cư ở Mỹ, có nguyện vọng chuyển 1 lần toàn bộ 400.000 USD sang Mỹ thì phải tuân thủ các quy định trên. Nếu chứng minh được khoản đó có được do bán ngôi nhà thì chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố nơi cư trú sẽ xem xét, cho phép làm thủ tục, chuyển ra nước ngoài.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Văn phòng Luật sư Hồng Hà
Số 8 Đình Ngang, Hà Nội