Kiện toàn UBQG phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm
Báo Tiếng chuông - 02/11/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Theo Quyết định, Ủy ban Quốc gia có 4 Phó Chủ tịch gồm: Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban Quốc gia có 26 ủy viên gồm: Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Ủy viên Thường trực); ông Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; ông Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển; ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam; bà Đỗ Thị Vân, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Giám đốc Dự án.

Ủy ban Quốc gia là tổ chức liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Ủy ban Quốc gia có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược và kế hoạch, đôn đốc triển khai thực hiện, lồng ghép, phối hợp các chương trình và nguồn lực, và đánh giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm...