Đấu tranh với tội phạm ma túy phải dựa vào nhân dân
Báo Tiếng chuông - 12/10/2016
Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy bên cạnh yếu tố lực lượng tinh nhuệ, phương tiện hiện đại, kinh phí đầy đủ cùng các chiến thuật đấu tranh phù hợp còn đòi hỏi phải có một thế trận vững chắc, thế trận dựa vào lòng dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân.

 

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống ma túy - Ảnh: Internet

 

 

Huy động sức mạnh từ nhân dân

Ma túy và tội phạm về ma túy đang là vấn nạn nhức nhối của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để từng bước đẩy lùi, tiến tới loại bỏ tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, trong đó lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy là lực lượng nòng cốt. Cuộc đấu tranh với tội phạm ma tuý (TPMT) muốn thành công đòi hỏi phải có một thế trận vững chắc, thế trận dựa vào lòng dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân.

Từ thực tiễn công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy trong những năm qua cho thấy, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp cả về phạm vi và tính chất hoạt động; xuất hiện ngày càng nhiều đường dây phạm tội ma túy liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài.

Thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt và thường xuyên thay đổi. Chúng sử dụng vũ khí nóng sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt.

Đấu tranh PCTP về ma túy là cuộc chiến cam go, quyết liệt, phức tạp, lâu dài cần phải huy động trí tuệ, sức lực của nhiều lực lượng, trong đó quần chúng nhân dân giữ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Bởi vì “nhân dân có hàng chục triệu tai mắt, việc gì họ cũng có thể nghe, có thể thấy, có thể biết”.

Triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn từ nguồn tin quần chúng

Hàng năm, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiếp nhận hàng nghìn đơn thư, tin báo của công dân tố giác tội phạm về ma túy, từ đó đã điều tra, triệt phá được nhiều đường dây, tụ điểm ma túy lớn, phức tạp.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nên trong nhiều năm qua quần chúng nhân dân đã giúp lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; phục vụ phát hiện, đấu tranh khám phá hàng trăm đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma luý lớn, xuyên quốc gia.

Trung bình mỗi năm, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện đấu tranh, khám phá khoảng 18.000 vụ, bắt hơn 21.000 đối tượng phạm tội về ma túy, hàng trăm kilogam heroin, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn cả nước. Đạt được kết quả đó là do có sự cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn gian khổ của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cả nước trong đó có sự đóng góp không nhỏ của quần chúng nhân dân.

Những thành quả trong công tác đấu tranh PCTP về ma túy trong thời gian qua là rất đáng khích lệ, song trên thực tế công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót. Trong thời gian tới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy ở nước ta dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, do vậy cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về vai trò, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh PCTP về ma túy; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh PCTP và tệ nạn ma túy.

Lực lượng Công an phải xây dựng các hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Công tác tuyên truyền phải thực hiện sâu rộng, có nội dung sát hợp với nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của người dân từng vùng, miền. Phải biết tranh thủ và phát huy vai trò của người có uy tín trong dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản và đội ngũ cán bộ cốt cán ở cơ sở trong công tác vận động, nhất là ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Mặt khác, cán bộ, chiến sỹ Công an phải đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cần chủ động gần gũi, tích cực thăm hỏi, động viên, khuyến khích quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có công tác PCMT.

 

Tham mưu cho chính quyền cơ sở xây dựng các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói, giảm nghèo. Chủ động phối hợp cùng các ngành, các lực lượng tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho nhân dân. Có như vậy, người dân mới ổn định cuộc sống và có điều kiện tham gia vào công tác đấu tranh PCTP nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống ma túy - Ảnh: Internet

 

Huy động sức mạnh từ nhân dân

Ma túy và tội phạm về ma túy đang là vấn nạn nhức nhối của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để từng bước đẩy lùi, tiến tới loại bỏ tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, trong đó lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy là lực lượng nòng cốt. Cuộc đấu tranh với tội phạm ma tuý (TPMT) muốn thành công đòi hỏi phải có một thế trận vững chắc, thế trận dựa vào lòng dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân.

Từ thực tiễn công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy trong những năm qua cho thấy, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp cả về phạm vi và tính chất hoạt động; xuất hiện ngày càng nhiều đường dây phạm tội ma túy liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài.

Thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt và thường xuyên thay đổi. Chúng sử dụng vũ khí nóng sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt.

Đấu tranh PCTP về ma túy là cuộc chiến cam go, quyết liệt, phức tạp, lâu dài cần phải huy động trí tuệ, sức lực của nhiều lực lượng, trong đó quần chúng nhân dân giữ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Bởi vì “nhân dân có hàng chục triệu tai mắt, việc gì họ cũng có thể nghe, có thể thấy, có thể biết”.

Triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn từ nguồn tin quần chúng

Hàng năm, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiếp nhận hàng nghìn đơn thư, tin báo của công dân tố giác tội phạm về ma túy, từ đó đã điều tra, triệt phá được nhiều đường dây, tụ điểm ma túy lớn, phức tạp.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nên trong nhiều năm qua quần chúng nhân dân đã giúp lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; phục vụ phát hiện, đấu tranh khám phá hàng trăm đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma luý lớn, xuyên quốc gia.

Trung bình mỗi năm, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện đấu tranh, khám phá khoảng 18.000 vụ, bắt hơn 21.000 đối tượng phạm tội về ma túy, hàng trăm kilogam heroin, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn cả nước. Đạt được kết quả đó là do có sự cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn gian khổ của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cả nước trong đó có sự đóng góp không nhỏ của quần chúng nhân dân.

Những thành quả trong công tác đấu tranh PCTP về ma túy trong thời gian qua là rất đáng khích lệ, song trên thực tế công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót. Trong thời gian tới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy ở nước ta dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, do vậy cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về vai trò, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh PCTP về ma túy; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh PCTP và tệ nạn ma túy.

Lực lượng Công an phải xây dựng các hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Công tác tuyên truyền phải thực hiện sâu rộng, có nội dung sát hợp với nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của người dân từng vùng, miền. Phải biết tranh thủ và phát huy vai trò của người có uy tín trong dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản và đội ngũ cán bộ cốt cán ở cơ sở trong công tác vận động, nhất là ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Mặt khác, cán bộ, chiến sỹ Công an phải đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cần chủ động gần gũi, tích cực thăm hỏi, động viên, khuyến khích quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có công tác PCMT.

Tham mưu cho chính quyền cơ sở xây dựng các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói, giảm nghèo. Chủ động phối hợp cùng các ngành, các lực lượng tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho nhân dân. Có như vậy, người dân mới ổn định cuộc sống và có điều kiện tham gia vào công tác đấu tranh PCTP nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng.