Người không nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng
Các Website khác - 26/01/2006

"Gia đình mâu thuẫn nên tôi muốn ly hôn. Trong trường hợp được giải quyết, gia đình bố mẹ tôi phải chu cấp tiền nuôi con là bao nhiêu, khi hai chúng tôi đều không có việc làm?".

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn được quy định như sau:

"Sau khi ly hôn, vợ chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên... Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con...".

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HDTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng hướng dẫn cụ thể:

Theo quy định tại khoản 1, điều 92, người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ của cha mẹ, do đó không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không.

Trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu cấp dưỡng vì lý do nào đó thì toà án cần giải thích cho họ hiểu rằng việc yêu cầu cấp dưỡng là quyền lợi của con để họ biết, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Nếu xét thấy việc họ không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con là tự nguyên, họ có đầy đủ khả năng, điều kiện nuôi dưỡng con thì toà án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con.

Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thoả thuận. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức cấp dưỡng nuôi con hợp lý... Về nguyên tắc, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thoả thuận khác...

Với các quy định nói trên, con của bạn (mới được 14 tháng tuổi) sẽ được giao cho vợ bạn nuôi, nếu vợ chồng bạn không có thoả thuận khác. Như vậy, bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ của bạn, với tư cách là cha đứa trẻ, không phân biệt vợ bạn có khả năng kinh tế hay không. Do cả hai vợ chồng đều chưa có việc làm nên cả hai cần có sự bàn bạc, trao đổi cụ thể về việc đóng góp và bạn phải khắc phục khó khăn để hoàn thành nghĩa vụ của người cha cũng như nghĩa vụ do pháp luật quy định. Trong trường hợp vợ chồng bạn không đạt được thoả thuận thì toà án sẽ xem xét, quyết định, căn cứ vào khả năng của mỗi bên để quyết định mức cấp dưỡng nuôi con hợp lý.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Văn phòng luật sư Hồng Hà
số 8 Đình Ngang, Hà Nội