Thanh tra về ATTP tại Công ty Coca - Cola VN
Thanh Niên - 20/06/2016
Chánh thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính vừa ký Quyết định số 100/QĐ-TTrB thành lập đoàn thanh tra (theo kế hoạch) việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của Công ty TNHH NGK Coca - Cola VN, gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó chánh thanh tra Bộ Y tế làm trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra, xác minh trực tiếp tại một số cơ sở phân phối các sản phẩm thực phẩm của công ty này; cơ sở cung cấp nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm cho Công ty TNHH NGK Coca - Cola VN; phát hiện các sơ hở, bất cập (nếu có) trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục.