Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo
Các Website khác - 25/01/2006
Ngày 23-1-2006, Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu Trung ương (127/T.Ư) đã gửi công điện yêu cầu Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an; Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc phòng thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc "cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Nội dung như sau:
Trong những ngày gần đây, trên thị trường đang xuất hiện sản phẩm tương tự như loại "Pháo hoa lễ hội" mà Nhà nước đã cấm lưu hành do nước ngoài sản xuất, kích nổ bằng khí nén. Loại sản phẩm này được vận chuyển, bày bán công khai và sử dụng khá nhiều trong các lễ hội, mít-tinh, lễ kỷ niệm, khai trương, động thổ, đám cưới... Các vi phạm này gây mất trật tự trị an, môi trường, gây nguy hiểm cho người, nhất là trong dịp Tết và lễ hội.

Căn cứ ý kiến thống nhất của đại diện các cơ quan có liên quan (Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa - Thông tin, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng-Bộ Quốc phòng...) tại cuộc họp ngày 23/1/2006, Ban Chỉ đạo 127/T.Ư yêu cầu:

1- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 406/TTg ngày 8-8-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo". Công điện khẩn số 780/VPCP-VI ngày 10-2-2002, Công văn số 2430/VPCP-VI ngày 10-5-2002, Công văn số 2631/VPCP-VI ngày 20-5-2002 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được phép nhập khẩu, lưu thông và sử dụng loại sản phẩm "Hoa lễ hội tạo vui bằng giấy" tại Việt Nam và tổ chức lực lượng chức năng kiểm tra, ngăn chặn triệt để, tịch thu và tiêu hủy loại sản phẩm này: Các tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo", không sử dụng loại sản phẩm "Hoa lễ hội tạo vui bằng giấy" dưới bất cứ hình thức nào. Mọi đối tượng vi phạm đều phải xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật.

2- Đề nghị các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương không cho phép sử dụng loại sản phẩm này trong các dịp lễ hội, mít tinh, lễ kỷ niệm, khai trương, động thổ, đám cưới... Ban Chỉ đạo 127/ĐP chỉ đạo chính quyền cơ sở (cấp huyện, xã) và các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác giáo dục ý thức pháp luật nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo".

Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các lực lượng chức năng chỉ đạo triển khai kịp thời Công điện khẩn này và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 127/T.Ư - Cục Quản lý thị trường, số 91 Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội để tổng hợp báo cáo Chính phủ.