Tiền Giang: rút ngắn nhiều thủ tục hành chính
Các Website khác - 16/01/2006

TT - Tỉnh Tiền Giang đã tiến hành rà soát 218 văn bản qui phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh ban hành. Qua đó, chấm dứt thi hành 25 văn bản hết hiệu lực.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính ở một số lĩnh vực, đáng chú ý là việc cấp giấy chứng minh nhân dân đã được rút ngắn 1/3 thời gian so với trước đây (thành phố, thị xã năm ngày, huyện mười ngày); việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 15 ngày xuống còn ba ngày, thậm chí cấp trong ngày nếu đủ hồ sơ hợp lệ; việc cấp mã số thuế từ 15 ngày cũng được rút xuống còn 7-8 ngày...

Riêng lĩnh vực thu thuế trước bạ ôtô, môtô, Cục Thuế tỉnh đã chuyển bộ phận thu thuế trước bạ đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh để trực tiếp thu, công dân không phải đi lại nhiều lần; đối với tàu đánh cá, sà lan thì Cục Thuế ủy quyền cho Chi cục Đăng kiểm và Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh thu nên đã giảm từ ba công đoạn xuống còn một công đoạn.

Đến nay, các ngành của tỉnh đã giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” gần 82.000 trường hợp đúng thời gian qui định, tập trung nhiều nhất ở các lĩnh vực: đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, đăng ký mới ôtô, môtô, thẩm tra đề nghị cấp hộ chiếu, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

TTXVN