10.000 người sau cai sẽ làm việc tại cụm CN Nhị Xuân
Các Website khác - 14/09/2004

(VietNamNet) - Cụm công nghiệp đặc biệt Nhị Xuân sau khi hoàn thành sẽ giải quyết việc làm cho hơn 10.000 người sau cai nghiện của TP.HCM.

 

Các nữ học viên đang làm việc tại xưởng giày.

TP.HCM đã chính thức triển khai xây dựng cụm công nghiệp (CCN) này, với khả năng thu hút gần 18.000 lao động, CCN Nhị Xuân sẽ ưu tiên cho 10.350 học viên hoàn thành thời hạn cai nghiện vào làm việc tại đây. Hiện nay, 45 doanh nghiệp đã đăng ký vào đây, với đa dạng các ngành nghề: may mặc, điện tử, cơ khí...

 

Đề án "Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại TP.HCM" triển khai 1 năm qua đã thu hút trên 50 đơn vị, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đầu tư vào các trung tâm cai nghiện. Hiện nay, tất cả cơ sở cai nghiện của TP.HCM đều ký hợp đồng với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để liên kết đào tạo, giải quyết việc làm tại chỗ cho khoảng 16.000 học viên. Ngoài ra, hầu hết học viên và người sau cai nghiện đủ điều kiện về sức khỏe còn được học văn hóa và học nghề. Đã có 3.500 học viên và người sau cai nghiện  được cấp chứng chỉ tốt nghiệp. Phần lớn trong số đó đã tìm được việc làm ngay tại các cơ sở sản xuất đặt tại các trung tâm cai nghiện ma túy.

  • L.Trúc