Bạn có nghe thấy tôi nói không?
Các Website khác - 14/10/2004

Đó là khẩu hiệu của ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12 năm nay...

Có rất nhiều phụ nữ và bé gái đang là nạn nhân của HIV do những hành vi nguy cơ cao của những người khác. Khẩu hiệu “Bạn có nghe thấy lời tôi nói không?”, trong chiến dịch phòng chống AIDS thế giới năm 2004, được đưa ra với mục đích xác định những ảnh hưởng của các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS đối với phụ nữ và bé gái.

Ở mức độ toàn cấu, các nghiên cứu đã chỉ rõ rằng phụ nữ dễ bị nhiễm HIV hơn nam giới gấp 2.5 lần. Sự dễ bị tổn thương của họ trước tiên do không có đủ kiến thức về AIDS, không được tiếp cận một cách đầy đủ với các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS, không có khả năng thuyết phục bạn tình có hành vi tình dục an toàn cũng như thiếu phương pháp tự bảo vệ để phòng tránh HIV.

Không chỉ có vậy, nhiều phụ nữ trên thế giới không được hưởng những quyền về giáo dục hay sở hữu tài sản, không có cơ hội việc làm như nam giới. Phụ nữ và bé gái cũng phải đối mặt với nạn bạo hành tình dục đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều nước và vùng lãnh thổ. Đây cũng là nguyên nhân gia tăng căn bệnh thế kỷ ở nhóm phụ nữ và trẻ em gái.

Một nửa số người bị nhiễm HIV trên thế giới là phụ nữ. Phụ nữ là cầu nối giữa gia đình và xã hội, họ là nguồn sức mạnh to lớn có thể chống lại đại dịch này. Điều này lý giải tại sao phụ nữ lại có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội cũng như trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS.

Tiến tới ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12, Uỷ ban phòng chống AIDS của Liên hợp quốc cho thấy sự bất bình đẳng giới đã góp phần làm gia tăng căn bệnh thế kỷ và qua đó khuyến khích mọi người nhìn nhận một cách rõ ràng hơn tính dễ bị tổn thương của phụ nữ với AIDS để cùng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cuộc chiến toàn cầu chống lại HIV/AIDS.

Nhật Lam (biên dịch)