Tư vấn trực tiếp giúp giảm sự lây lan của AIDS
Các Website khác - 12/10/2004

Thuyết phục thanh niên bị HIV không truyền virus sang người khác là một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ. Giải pháp mới cho vấn đề này là các cuộc gặp mặt đối mặt giữa nhà tư vấn và bệnh nhân.

Thông qua biện pháp này, các đối tượng đã mắc bệnh sẽ có được các quyết định và hành động đúng đắn sau khi hiểu được giá trị của bản thân mình.

Trong nghiên cứu của mình, ông Lee Klosinski, Giám đốc chương trình phòng chống AIDS tại Los Angeles, và cộng sự đã yêu cầu 175 bệnh nhân HIV tại Los Angeles, San Francisco, New York, chọn lựa một trong ba chương trình ngăn ngừa sự lây nhiễm AIDS. Các đối tượng tham gia, tuổi từ 16 tới 29, là những người thường xuyên sử dụng methamphetamine hoặc các loại ma túy tiêm vào mạch máu; hơn hai phần ba trong số họ mắc bệnh đồng tính luyến ái.

Phần lớn những người này đều có hành vi sinh hoạt tình dục một cách chủ động trước khi tham gia nghiên cứu. Trung bình mỗi người có 50 bạn tình tính đến thời điểm tham gia. Cá biệt có 21 người cho biết đã quan hệ với 1.000 người hoặc hơn. Điều nguy hiểm là ở chỗ họ sẽ còn tiếp tục có quan hệ tình dục không an toàn và làm lây bệnh sang người khác.

Trên cơ sở chọn lựa của những người tham gia, các nhà khoa học chia họ thành 3 nhóm. Một nhóm nói chuyện với nhà tư vấn qua điện thoại 18 lần. Một nhóm khác tham dự các cuộc gặp "mặt đối mặt", trong khi nhóm thứ ba không được tư vấn. Mỗi đối tượng tham gia nhận được từ 20 đến 25 USD cho 4 lần gặp các nhà tư vấn để đánh giá sự tiến triển của họ.

Mục đích của việc tư vấn là đem lại một cảm giác "có trách nhiệm" cho những người tham gia. "Phần lớn con người ta muốn trở thành người tốt. Chương trình của chúng tôi giúp cho mọi người nhớ lại cái gì là vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống của họ và giúp họ tìm ra cách duy trì những điều đó trong cuộc sống hằng ngày", Mary Jane tại Đại học California, Los Angeles, thành viên nhóm nghiên cứu, nói.

Kết quả sau đó cho thấy biện pháp tư vấn qua điện thoại không mang lại hiệu quả gì. Trong khi đó, thông qua biện pháp tư vấn mặt đối mặt, các chuyên gia đã thuyết phục được một phần ba số người tham gia giảm số lần sinh hoạt tình dục không an toàn với những bạn tình mà tình trạng nhiễm HIV của họ - dương tính hoặc âm tính - vẫn chưa được biết. "Họ vẫn giữ nguyên số lần quan hệ, nhưng trong những lần đó hoặc là họ áp dụng các biện pháp vệ an toàn hoặc là họ thực hiện với những người đã bị HIV", Mary Jane nói.