Thành lập tổ chức chống kỳ thị đối xử với người lao động nhiễm HIV
Các Website khác - 24/09/2005

Hôm qua, tại khách sạn Cascadia, hội đồng 3 thành viên vùng Caribe (Caribbean Tripartite Council – C.T.C) nhằm giải quyết các vấn đề xung quanh nạn phân biệt đối xử với người lao động nhiễm HIV đã được thành lập.

C.T.C ra đời với nhiệm vụ làm giảm bớt và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn nạn kỳ thị đối xử với người nhiễm HIV tại nơi làm việc. Theo đó, bên cạnh mục tiêu chính này, hội đồng còn giúp những người quản lý nhân lực phát triển các chính sách trong lao động nhằm triệt để chấm dứt tình trạng này.

Hội đồng ba thành viên này bao gồm Liên minh các chủ lao động tại vùng Caribe (Caribbean Employers’ Confed.eration), Hội đồng lao động vùng Caribe (Caribbean Congress of Labour) và Tổ chức lao động thế giới (International Labour Organization – ILO).

Hoạt động đầu tiên của C.T.C là tiến hành tổ chức hội thảo bàn về cách thức giải quyết vấn đề đã nêu. Trong hội thảo, rất nhiều vấn đề đáng lưu ý đã được trình bày, dưới đây chúng tôi chỉ xin điểm một số ý kiến.

Theo I.L.O, hiện có tới 2/3 số người nhiễm HIV đang làm việc tại các khu sản xuất, kinh doanh.

Số nhân lực này hoàn toàn có khả năng tham gia lao động hiệu quả như bất cứ một lao động bình thường nào khác.

Ông giám đốc của trung tâm dịch tễ học Caribe, bác sĩ James Hospedales khẳng định, trong bối cảnh xã hội nói chung, chính phủ mỗi nước chính là những người quản lý lao động lớn nhất, do đó, họ nên là những người biết làm gương cho những thành phần kinh tế tư nhân khác noi theo trong công tác này.

Ông Trionne Major thuộc Mạng lưới khu vực vùng Caribe cho biết, đã hơn 20 năm kể từ ngày virus HIV được phát hiện ở vùng này, bệnh dịch vẫn là một vùng “cấm kỵ” đáng sợ với người dân trong vùng. Do đó, người lao động vẫn tiếp tục bị đuổi việc nếu chẳng may nhiễm bệnh và các ông bà chủ nhân công không ngừng tra xét về người bệnh bất chấp việc người lao động có đồng ý và thoải mái hay không.

Dương Kim Thoa theo http://www.i955fm.com