Chu kỳ kinh không đều, có thai được không?
Các Website khác - 08/03/2005
Hỏi: Em 24 tuổi, có gia đình được 6 tháng nhưng chưa có thai. Chu kỳ kinh của em không đều cho lắm, vậy em có thai được không ? Em muốn có thai thì phải điều trị như thế nào? (Trần Thị Mai Huyền)

Đáp: Chu kỳ kinh nguyệt được định nghĩa là khoảng thời gian từ khi bắt đầu kỳ kinh này đến bắt đầu kỳ kinh sau. Những phụ nữ bình thường ở tuổi hoạt động sinh sản thời gian trung bình là 28 +- 3 ngày. Thời gian hành kinh trung bình 4+-2 ngày, lượng máu mất trung bình là 40 dến 100 ml. Chu kỳ kinh của bạn không đều không có nghĩa là không có khả năng thụ thai, điều quan trọng là những chu kỳ kinh đó có phóng noãn để tinh trùng có hội đủ điều kiện găp trứng được không ?

Để tăng hiệu suất thụ thai, bạn có thể đi siêu âm, hoặc dùng que thử OVUSTICK để canh ngày rụng trứng và giao hợp xung quanh thời điểm rụng trứng đó.

BS Bạch Long