Lần đầu tiên cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản tại nhà
Các Website khác - 30/11/2004

TT - Lần đầu tiên tại VN, Hội Kế hoạch hóa gia đình VN vừa thí điểm khai trương mô hình “cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản tại nhà” tại hai tỉnh thành Hưng Yên và Hải Phòng.

Mỗi đội dịch vụ gồm trên dưới 20 thành viên, có nhiệm vụ tư vấn về sức khỏe sinh sản, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và giới thiệu chuyển tuyến điều trị với các trường hợp cần điều trị tại cơ sở y tế.

Trước mắt, các đội dịch vụ sẽ dành một tháng để xây dựng nhu cầu cung cấp dịch vụ tại nhà (dịch vụ sức khỏe sinh sản, chăm sóc trẻ em, người già, dịch vụ cung cấp giống và vật tư sản xuất...) để có thể mở rộng mô hình này khi kết thúc giai đoạn thí điểm.

L.ANH