10,7 tỉ USD
Các Website khác - 16/02/2006
Người Philippines xếp hàng trước một ngân hàng chờ gửi tiền về nước
Đó là số kiều hối do người Philippines đi lao động nuớc ngoài gửi về nước trong năm 2005, tăng 25% so với năm 2004.

Đa số kiều hối được gửi từ Mỹ, Ả Rập Saudi, Ý, Nhật, Hồng Kông, Anh Quốc, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Singapore.

T.Q