Argentina "làm sạch" lực lượng cảnh sát
Các Website khác - 03/04/2006

Argentina "làm sạch" lực lượng cảnh sát

Chính quyền Buenos Aires đã buộc thôi việc và điều tra 119 sĩ quan cảnh sát, nhằm vào sĩ quan cấp cao. Họ bị buộc nhiều tội, nhưng phổ biến nhất là tham nhũng và dính líu đến các nhóm tội phạm. Chính quyền Argentina nói rằng, họ đang cố gắng chấm dứt cái gọi là một thế hệ "những đầu sỏ tự phong" trong lực lượng cảnh sát Buenos Aires.

M.Y.U (Theo BBC)