Dạy trẻ phòng vệ
Các Website khác - 31/03/2006
Lo ngại trước tình trạng tội phạm nhằm vào trẻ em đang gia tăng ở Nhật, chính quyền các địa phương đang áp dụng nhiều biện pháp như lắp đặt hệ thống giám sát điện tử.

Dù vậy, vẫn có một số phụ huynh chưa yên tâm và bắt đầu cho con theo học các lớp phòng vệ dành riêng cho trẻ.

P.Võ