Chung tay để đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới
Báo Tiếng Chuông - 01/12/2017
Nhân chiến dịch 16 ngày Hành động xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái 25/11- 10/12, lãnh đạo của các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã đưa ra những thông điệp cụ thể để chung tay đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 5 - Bình đẳng giới.

 

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam: Giải quyết tất cả các hình thức phân biệt đối xử và bạo lực với đối với phụ nữ và trẻ em gái đang và sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu trong hỗ trợ của LHQ để đạt được các ưu tiên phát triển bền vững của Việt Nam, đồng hành với Chương trình nghị sự 2030. Thành công trong nỗ lực này sẽ không chỉ cải thiện đáng kể cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái mà còn mang lại lợi ích cho cả xã hội.

 

 

Bà Caitlin Wiesen: Giám đốc UNDP tại Việt Nam: Xóa bỏ chu kỳ bạo lực là chìa khó để giải phóng toàn bộ tiềm năng của phụ nữ và trẻ em gái, điều vô cùng quan trọng đối với việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều người lại ngần ngại lên tiếng. UNDP cam kết tăng cường pháp quyền và tiếp cận công lý nhằm giải quyết tất cả các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

 

 

TS. Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO tại Việt Nam: Hãy nói KHÔNG đối với bạo lực giới tại nơi làm việc, hãy nói CÓ với quan hệ lao động tốt hơn, năng suất cao hơn và giải phóng tiềm năng to lớn của lực lượng lao động nữ.

 

 

Bà Marie-Odile Emond, Giám đốc UNAIDS tại Việt Nam: Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV đồng thời cũng là hậu quả của tình trạng nhiễm HIV. Bạo lực tạo ra rào cản đối với việc tiếp cận các dịch vụ, vì thế làm suy yếu đáp ứng với HIV. Hãy đoàn kết với phụ nữ và trẻ em gái ngăn ngừa bạo lực và HIV.

 

 

 

Ông Michael Croft, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam: Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng-Chương trình nghị sự 2030 sẽ không thể thành công nếu không đầu tư vào việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. UNESCO cam kết sẽ hành động toàn diện để loại bỏ tất cả các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái thông qua giáo dục, văn học, khoa học và truyền thông.

Nhật Thy