Giám đốc điều hành
Các Website khác - 15/09/2005
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Giám đốc điều hành

Nguyên Anh
Ông Vũ Tiến Thành là Giám đốc điều hành CLB Đông Á - Thép Pomina. Đúng với vai trò của một giám đốc điều hành thì ông Thành sẽ phải bàn bạc rất nhiều với HLV trưởng từ hiện thực, khả năng, chỉ tiêu đến cả một chiến lược ngắn hạn lẫn đường dài.

Hãy nghe ông Nguyễn Hồng Thanh kể về vai trò của một giám đốc điều hành khi ông còn ở Nghệ An: "... Để Văn Quyến ký một hợp đồng với Pepsi mang lại lợi ích kinh tế cho CLB cũng như cho cá nhân Quyến khi ấy tôi là giám đốc điều hành nhưng vẫn không quyết được. Mọi cái đều phải bàn với Chủ tịch CLB và với HLV trưởng vì lỡ Quyến ký hợp đồng ấy mà HLV trưởng cho rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyên môn và thành tích của đội thì dứt khoát là không được rồi. Thành tích của đội là trên hết mà người giám đốc điều hành và HLV trưởng phải gắn và phối hợp với nhau rất chặt...".

Ơ đội Thép miền Nam Cảng Sài Gòn, ông Giám đốc điều hành Nguyễn Văn Hiệp và ông HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh làm cái gì cũng phải bàn và phối hợp với nhau vì lợi ích chung vì mục tiêu cao nhất vẫn là chiến lược toàn đội và vì thành tích của CLB.

Nói như ông Nguyễn Hồng Thanh và ông Nguyễn Văn Hiệp thì giám đốc điều hành trong một CLB cũng chỉ là một người làm thuê mà CLB cần chất xám của họ như dạng chuyên gia để định ra hướng đi và chiến lược cho đội bóng. Một giám đốc điều hành bao giờ cũng phải song hành cùng với HLV trưởng. Riêng ở Đông Á - Thép Pomina thì không. Không theo cách nói của những người từng chung xuồng với ông Vũ Tiến Thành.

Và nói như những người có trách nhiệm của CLB thì cái xuồng ấy bị chìm xuống hạng nhì vì một mình ông giám đốc điều hành chèo cho nó vào vùng xoáy.

Lạ thật!