Ngư ông đắc lợi
Các Website khác - 23/11/2005
SEA GAMES TRANH HÙNG
Ngư ông đắc lợi


Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Tào Tuấn nghe tin Khổng Minh đã hạ được Trần Thương và Tấn Quan trực tiếp uy hiếp Tràng An thì rất lo lắng. Vài ngày sau lại được tin cấp cáo Đông Ngô tập kết quân mã ở Võ Xương chỉ nay mai tất vào Ngụy cướp phá khiến Tào Tuấn càng lo cuống cả lên, vội cho vời Tư Mã YÁ vào thương nghị. YÁ tâu: "Cứ như tôi thì Đông Ngô tất không cất quân. Lục Tốn chỉ vờ diễu võ dương oai để làm yên lòng Khổng Minh, chứ thực bụng chỉ ngồi chờ ở giữa đắc lợi. Nếu Thục thắng thì mới đem quân vào cướp Ngụy. Do vậy ta chỉ cần lo giữ mặt Tây Thục. Thục thua thì tự nhiên Ngô cũng phải rút quân ở Võ Xương về". Tào Tuấn như người trút được gánh nặng, bèn phong cho Tư Mã YÁ làm đại đô đốc, đem 30 vạn quân đi chống Thục...

Trở lại chuyện bóng đá nam ở SEA Games 23 này, nước chủ nhà Philippines cũng học cách Đông Ngô ngồi giữa đắc lợi. Đầu tiên là chọn đội 4 bảng; sau đó lại vô tình tránh được các đội mạnh ở bảng B.

Quả thực, họ ở bảng rất "ngon xơi", chỉ mỗi Thái Lan đá "đáng nể". Hai đội Malaysia và Campuchia ở lượt ra quân đầu tiên không chỉ "giọt nhau" về tỉ số mà còn "thượng cẳng chân - hạ cẳng tay" với nhau một cách ngoạn mục. Bởi thế trong trận gặp Thái Lan chiều nay (23.11), "tránh voi chẳng xấu mặt nào" Philippines sẽ chơi "hoà nhã", chấp nhận thua nhằm dồn sức cho hai trận gặp Campuchia và Malaysia. Với họ, vị trí nhì bảng B đã là trong mơ rồi. Tuy nhiên người cao kế lại nghĩ rằng "ngư ông đắc lợi" trong vụ này lại là các đội nhất - nhì ở bảng A. Vì sao ư? Vì Thái Lan ở bảng yếu, lại gặp đối thủ chơi không hết mình tất dễ chủ quan và quen với các trận đấu "giả vờ", đến vòng bán kết muốn quay lại "đá thật" e là chỉnh chân chưa kịp.

Bởi thế mới có thơ rằng:
- Thế Chiến quốc - Thế Xuân thu.
Chưa ai biết rõ được thua kiểu gì?


Muốn biết lập luận mà người viết những dòng này đúng sai thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.