Diễn viên Ali Larter
Các Website khác - 14/06/2005

Cô gái gốc New Jersey này khởi đầu sự nghiệp với vai trò là một người mẫu. Từ sàn catwalk, Ali Larter bước vào thế giới điện ảnh và đã tham gia các phim 'House on Haunted Hill', 'American outlaws', 'Legally Blonde'...