Indonesia đăng cai thi hoa hậu ASEAN 2005
Các Website khác - 17/01/2005
Indonesia đăng cai thi hoa hậu ASEAN 2005

Indonesia đã được cử đăng cai cuộc thi Hoa hậu ASEAN 2005, sẽ diễn ra từ ngày 5 - 19.3.2005.

Cuộc thi Hoa hậu ASEAN 2005 sẽ tập trung vào vẻ đẹp và các nét so sánh văn hoá ở các quốc gia ASEAN, nơi có tiềm năng thúc đẩy hoạt động kinh doanh và du lịch.

Chủ tịch Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu ASEAN 2005, nhấn mạnh cuộc thi này nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch và thương mại cũng như tăng cường sự liên kết kinh tế giữa các nước ASEAN.

(Theo TT)