Chính phủ ưu tiên cho sản xuất thuốc trị HIV/AIDS
Các Website khác - 17/06/2004
Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 đã được Bộ Y tế tổ chức ngày 16/6 tại Hà Nội. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho biết: “Hiện tại Bộ Y tế đã có đề án tiếp cận thuốc phòng chống HIV/AIDS trình Chính phủ phê duyệt. Sản xuất thuốc cho phòng chống HIV/AIDS trong nước là vấn đề ưu tiên của Chính phủ”.

Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trịnh Quân Huấn, trong năm 2004, ngân sách cấp cho chương trình phòng chống HIV/AIDS là 80 tỉ đồng thì 10 tỉ được dành để mua thuốc. Số tiền này chỉ đủ cho 90 bệnh nhân/năm nếu phải mua thuốc với giá cao như hiện nay.

Cả nước hiện có 81.206 trường hợp nhiễm HIV. Mỗi tháng có khoảng 1.000 người nhiễm HIV. Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới 0,3% dân số vào năm 2010 và không tăng sau năm 2020.

Liên Châu