Phú Thọ: Điều trị Methadone đạt 91,2% chỉ tiêu chính phủ giao
Báo Tiếng chuông - 25/03/2016
Tính đến hết đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 1.094 bệnh nhân được tham gia điều trị nghiện chất các dạng thuốc phiện bằng Methadone, đạt 91,2% chỉ tiêu Chính phủ giao tại 15 cơ sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc Methadone.

Trong đó, 871 bệnh nhân đang tiếp tục tham gia điều trị, 51 bệnh nhân chuyển cơ sở điều trị sang tỉnh khác, 49 bệnh nhân đã điều trị ổn định và ra khỏi chương trình. Chương trình đã khẳng định được niềm tin đối với bệnh nhân tìm đến Methadone như một phương cách điều trị lâu dài, hiệu quả và bền vững nhất.

Trong thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực mở rộng mô hình điều trị nghiện bằng Methadone. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế do sự phân biệt đối xử, kỳ thị với người nghiện, nhất là khu vực nông thôn, miền núi. Bên cạnh đó, chưa có sự lồng ghép giữa các chương trình, kết nối giữa cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể liên quan ở cơ sở trong hỗ trợ đào tạo nghề, cung cấp cơ hội việc làm giúp bệnh nhân tham gia điều trị Methadone tái hoà nhập cộng đồng và đảm bảo tính bền vững của can thiệp.

Trong thời gian tới, để mở rộng mô hình và đạt được kết quả cao hơn nữa, tỉnh sẽ thực hiện chương trình điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng Methadone, ngành công an tỉnh sẽ tập trung rà soát cung cấp đúng số liệu người nghiện ma tuý hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh, nắm danh sách đối tượng nghiện tham gia cai nghiện ở các loại hình khác nhau.

Ngành y tế tỉnh phối hợp với ngành công an tham mưu với UBND tỉnh để giao chỉ tiêu chính thức thực hiện chương trình cho các huyện. Đồng thời, sớm mở thêm các điểm cung cấp Methadone và xem xét địa bàn từng huyện để có thể điều chỉnh địa điểm cấp phát thuốc Methdone tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng điều trị.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhất là sự vào cuộc của Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến, Hội Nông dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như coi trọng công tác tuyên truyền vận động trực tiếp nhằm khắc phục tư tưởng kỳ thị với những người nghiện nói chung và các bệnh nhân đang điều trị Methadone nói riêng. Nghiêm túc chấp hành quy định về việc tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý cấp phát thuốc theo đúng quy định.

Ngành Lao động, thương binh và xã hội tỉnh sẽ nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo chương trình dạy nghề, tạo việc làm, vốn vay cho các đối tượng điều trị Methadone, giúp họ ổn định đời sống, tái hoà nhập cộng đồng.