Thái Nguyên: Gần 600 người được cai nghiện bằng thuốc Cedemex
Báo Tiếng chuông - 09/05/2016
Báo cáo đánh giá kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2016 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thái Nguyên cho thấy, các nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cai nghiện cho 215 người, trong đó cai tại gia đình, cộng đồng là 66 người, cai nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện là 149 người. Sau 3 năm triển khai Đề án thí điểm điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc Cedemex, toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho 591 người. Trong đó, năm 2013 là 208 người; năm 2014 là 228 người; năm 2015 là 137 người; 4 tháng đầu năm 2016 là 18 người.

 

Tư vấn cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Ảnh internet

 

Trong thời gian tới, các địa phương và các cơ sở điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện ma tuý giai đoạn 2016- 2020.

Bên cạnh đó, chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội và Trung tâm Quản lí sau cai nghiện thành Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý. Tiếp tục thực hiện và chuẩn bị tổng kết Đề án điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc Cedemex tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013- 2017…