Hút cần sa tăng nguy cơ nghiện rượu
Báo Tiếng chuông - 21/04/2016
Những người hút cần sa có nguy cơ nghiện rượu gấp 5 lần người không sử dụng cần sa. Ngoài ra, những người nghiện rượu sử dụng cần sa ít có khả năng phục hồi tình trạng do lạm dụng rượu 3 năm so với những người không sử dụng cần sa, một nghiên cứu mới cho biết.

Các nhà khoa học trường Đại học Columbia (Mỹ) theo dõi hơn 27.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ.

Trong số những người bắt đầu sử dụng cần sa, không ai lạm dụng rượu hoặc nghiện rượu. Những người sử dụng cần sa trong 3 năm sau tăng gấp 5 lần nghiện rượu, so với những người không sử dụng cần sa.

Nghiên cứu chỉ cho thấy mối liên quan giữa việc sử dụng cần sa và nghiện rượu. Theo các chuyên gia, sử dụng cần sa sẽ làm gia tăng tính dễ tổn thương và dẫn đến việc lạm dụng bia rượu.  

Ngoài ra, những người nghiện rượu sử dụng cần sa ít có khả năng phục hồi tình trạng do lạm dụng rượu 3 năm so với những người không sử dụng cần sa, các tác giả nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Quốc gia Hoa Kỳ Y tế và được công bố trực tuyến gần đây.

Nhận thức về việc sử dụng cần sa làm tăng nguy cơ nghiện rượu là quan trọng trong điều trị các vấn đề về sử dụng rượu.

Một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí JAMA về tâm thần học có kết quả tương tự. Nghiên cứu bao gồm hơn 35.000 người lớn đã phỏng vấn trong 3 năm.

Những nhà nghiên cứu tìm thấy rằng 2/3 người sử dụng cần sa có một số hình thức rối loạn sử dụng chất 3 năm sau đó, bao gồm cả vấn đề về rượu và sử dụng ma túy hoặc nghiện nicotine.