Tại sao Nhà nước không lấy gương một người cụ thể bị nhiễm HIV đến lúc bị AIDS và chết để cho dân khiếp sợ?
Các Website khác - 25/03/2004

Hỏi:

Tại sao Nhà nước không lấy gương một người cụ thể bị nhiễm HIV đến lúc bị AIDS và chết để cho dân khiếp sợ? Trong phố tôi có người bị nhiễm thì tôi có phải đề phòng gì không?

Trả lời:

Tại sao Nhà nước không lấy gương một người cụ thể bị nhiễm HIV đến lúc bị AIDS và chết để cho dân khiếp sợ mà phòng tránh?

Do người nhiễm HIV và người bị AIDS có quyền giữ bí mật về bệnh của mình. Cái đó thuộc về quyền con người. Hơn nữa nếu đem một gương ra cho mọi người theo dõi thì có thể gây nhiều đau khổ cho người bệnh.

Mặt khác, nếu làm như vậy thì nhiều người nhiễm HIV khác sẽ không dám đi xét nghiệm, HIV sẽ càng lan tràn mạnh hơn. Ngoài ra còn lý do nưa là chúng ta chủ trương không phân biệt người nhiễm HIV và mọi người khác. Người nhiễm HIV chỉ là những không may, vô tình để bị nhiễm do thiếu hiểu biết. Họ cần được sống một cuộc sống bình thường như mọi người.

Trong phố tôi nghe nói có người bị nhiễm, tôi có phải đề phòng gì không?

Bạn không cần phải lo. Người nhiễm HIV và người không nhiễm hoàn toàn có thể tiếp xúc bình thường. Chỉ cần bạn đối với người ấy không làm những việc không an toàn. HIV không lây nhiễm trong tiếp xúc thông thường, như nói chuyện, bắt tay. Người đó có ho, hắt hơi vào mặt bạn, ôm bạn cũng không việc gì.