Bất đồng vì cừu
Các Website khác - 26/04/2006
Bất đồng vì cừu

(AP) Hotels.nl - một công ty chuyên nhận đặt chỗ khách sạn tại Hà Lan đã quảng cáo bằng cách cho các chú cừu khoác chăn len ghi logo của hãng này (ảnh) dọc các tuyến quốc lộ lớn từ đầu tháng 4.

Tuy nhiên, Thị trưởng thị trấn Skarsterlan doạ sẽ phạt Hotels.nl 50.000 euro, vì vi phạm quy định địa phương là cấm quảng cáo dọc xa lộ. Hotels.nl đáp lại bằng tuyên bố tăng số cừu quảng cáo lên 60 chú, với thông điệp mới: "Cảm ơn ngài thị trưởng". Mỗi chú cừu được trả 15-20 euro/tháng để khoác những tấm chăn quảng cáo trên. A.P