Muốn xem bóng đá? Hãy làm việc nhà!
Các Website khác - 18/06/2006
Muốn xem bóng đá? Hãy làm việc nhà!

Một người Quảng Châu (Trung Quốc) đã ký hợp đồng với vợ mình để được quyền xem World Cup vào ban đêm. Theo hợp đồng, anh phải làm toàn bộ việc nhà (vốn là công việc thường ngày của vợ) trong một tháng, nếu không sẽ bị "cấm vận" không được xem bóng đá. Nhiều quý ông khác tại Quảng Châu cũng đã ký những hợp đồng tương tự để thoả cơn ghiền bóng đá của mình. (G.D)