Vu Lan báo hiếu
Các Website khác - 20/08/2005

TTO - Đông đảo người dân đến dự Đại lễ vu Lan - báo hiếu tại chùa Vĩnh Nghiêm tối 19-8-2005 - Ảnh: N.C.T.