Ấn Độ hỗ trợ 37 tỷ đồng đào tạo nhân lực phần mềm Việt Nam
Các Website khác - 27/06/2008

 

 

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết dự án Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghiệp phần mềm Việt Nam do chính phủ Ấn Độ viện trợ không hoàn lại.

Dự án được triển khai từ năm 2004 đến năm 2008 tại 6 đơn vị gồm: trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Đà Nẵng, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Kinh phí phía Ấn Độ tài trợ cho dự án tương đương hơn 37 tỷ đồng, nhằm giúp Việt Nam phát triển công nghệ thông tin nói chung và nguồn nhân lực công nghệ phần mềm nói riêng.

 

Hàng năm, các đơn vị này đào tạo được khoảng 2.000 lập trình viên các loại và gần 300 cán bộ quản trị công nghệ thông tin. Ngoài việc trang bị cho các đơn vị trên máy tính, thiết bị mạng, máy chiếu, dự án còn hỗ trợ 107 cán bộ Việt Nam theo học tại các khóa học ở Ấn Độ.

Theo 24H