Cách chức, cho nghỉ việc hàng loạt công chức ngành giáo dục
Các Website khác - 25/12/2008

Như Dân trí đã thông tin, trong suốt gần 10 năm liền, tại 16 trường Tiểu học và THCS ở huyện Cẩm Xuyên vi phạm về việc chi trả lương cho 19 trường hợp giáo viên đã nghỉ làm ở trường, hoặc thuyên chuyển công tác, với số tiền lên đến 1,2 tỷ đồng. Sau khi nắm được thông tin, UBND huyên Cẩm Xuyên đã thành lập đoàn thanh tra tài chính, và đã làm rõ hành vi gián dối nói trên của cá nhân và nhà trường.

Quyết định kỷ luật những cá nhân sai phạm như sau: Cách chức ông Lê Tiến Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Trung; hạ một bậc lương và khiển trách toàn ngành ông Nguyễn Hữu Thành, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Nhượng.

Các ông Võ Tá Huân - Hiệu trưởng Trường tiểu học Cẩm Mỹ, Nguyễn Hữu Quang - Hiệu trưởng Trường tiểu học Cẩm Nhượng, Võ Anh Độ - Hiệu trưởngTrường tiểu học Cẩm Minh, Nguyễn Văn Khanh - Hiệu trưởng TrườngTHCS Cẩm Minh,Võ Anh Huyền - Hiệu trưởng THCS Cẩm Lạc, Nguyễn Sĩ Bình - Hiệu trưởng THCS Cẩm Hà bị khiển trách, cảnh cáo trước ngành giáo dục huyện.

Ngoài ra, quyết định kỷ luật cũng đã buộc thôi việc đối với 17 giáo viên và cán bộ văn phòng, nhân viên hành chính của 16 trường đã có hành vi sai phạm nói trên.

Theo Dân Trí