Cải thiện hệ thống thông tin phòng chống HIV/AIDS
Báo Tiếng chuông - 11/04/2016
Danh mục Dự án “Cải thiện hệ thống thông tin chương trình phòng chống HIV/AIDS” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ không hoàn lại vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Ảnh minh họa

 

Dự án nhằm tăng cường năng lực trong nước về thông tin chiến lược để hỗ trợ cung cấp dịch vụ phòng chống HIV/AIDS hiệu quả, thống nhất và bền vững tại Việt Nam.

Thời gian thực hiện Dự án 36 tháng (từ 2016 đến 2018). UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản Dự án.

Tổng vốn của Dự án là 1.553.309 USD,  tương đương khoảng 32, 619 tỷ đồng Việt Nam; trong đó vốn ODA là 1.497.646 USD (tương đương khoảng 31.450.556.000 đồng Việt Nam); vốn đối ứng là 1.168.444.000 đồng Việt Nam (tương đương khoảng 55.663 USD) bằng tiền mặt và bằng hiện vật.