Đà Nẵng: Đa số nữ tiếp viên, nhân viên phục vụ có hộ khẩu tỉnh, thành khác tham gia vào đường dây gái gọi
Các Website khác - 03/03/2005

Ngày 2/3, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm (MT, MD) TP Đà Nẵng đã tổ chức công tác phòng chống MT, MD. Hiện Đà Nẵng có 206 người bán dâm có hồ sơ, trong đó 87 người đã hoàn lương, 72 người vẫn tiếp tục lén lút hoạt động.


Đà Nẵng có trên 70% nữ tiếp viên, nhân viên phục vụ... là người tỉnh bạn đến, đa số đối tượng này tham gia vào đường dây gái gọi hoặc bán dâm không chuyên nghiệp, nhưng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để quản lý đối tượng này. Theo thống kê, Đà Nẵng có 699 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm với 1.428 nữ tiếp viên, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ...

D.Hiền