Điện Biên đẩy mạnh cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng
Báo Tiếng chuông - 21/03/2017
Để tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự phòng và điều trị cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai, tỉnh Điện Biên triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

 

Cấp phát thuốc cho bệnh nhân tại cơ sở điều trị Methadone phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: báo Điện Biên

 

Theo kế hoạch, năm 2017, tỉnh Điện Biên phấn đấu tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho 263 người (100 người cai nghiện bắt buộc mới trong năm; 163 người cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục-Lao động xã hội năm 2015, 2016, 2017); thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng là 600 người; cai nghiện tại Trại giam Công an tỉnh 100 người; tại các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh là 100 người; quản lý sau cai tại nơi cư trú cho 100% người nghiện hoàn thành thời gian cai nghiện.

Đồng thời, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, trong đó tiếp tục duy trì liều ổn định cho 2.779 người nghiện ma túy, tiếp nhận đưa vào điều trị mới năm 2017 là 2.100 người nghiện ma túy.

Hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến công tác cai nghiện ma túy. Tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại các trung tâm và tại các xã, phường, thị trấn. Tổ chức thực hiện Đề án chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh thành Trung tâm cai nghiện đa chức năng và Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội huyện Điện Biên Đông thành Trung tâm tư vấn, cai nghiện theo hình thức tự nguyện.

Để được mục tiêu đề ra, kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm là: Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy; đẩy mạnh công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện ma quý tại các trung tâm có chức năng cai nghiện; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai.

Theo báo cáo, Điện Biên là một trong 13 tỉnh, thành phố trọng điểm của cả nước về tệ nạn ma túy, số người nghiện ma túy lớn. Toàn tỉnh hiện có 9.685 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (chiếm tỷ lệ gần 1,8% dân số). Tính từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, tại Trạm tạm giam của Công an tỉnh và các Đồn Biên phòng cho gần 2.300 lượt người.