Số người nhiễm HIV/AIDS tăng gấp 40 lần sau 10 năm
Các Website khác - 07/03/2005

Hà Nội (TTXVN) - Ở Việt Nam, nguồn kinh phí nhà nước dành cho HIV sau 10 năm đã tăng gấp đôi, từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, nhưng số người nhiễm HIV lại tăng gấp 40 lần.

Đó là kết luận của Ban khoa giáo Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Y tế tại Hội nghị đánh giá thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo công tác phòng, chống AIDS, diễn ra ngày 7/3 tại Hà Nội.

Nguyên nhân của tình trạng trên là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 52 ở một số địa phương, bộ, ngành vẫn chưa tốt, bên cạnh đó các tệ nạn xã hội, nghiện chích ma túy, mại dâm tiếp tục phát triển mà chưa có biện pháp ngăn chặn đồng bộ và hiệu quả.

Những thách thức lớn cho công tác phòng chống HIV/AIDS hiện nay ở Việt Nam là bộ máy tổ chức phòng chống HIV/AIDS chưa thống nhất, mô hình tổ chức và cán bộ chưa chuyên nghiệp, chế độ chính sách chưa khuyến khích cán bộ nhiệt tình tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS; thái độ của cộng đồng còn kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; các biện pháp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, thuốc điều trị... chưa thực sự được cộng đồng chấp nhận.

Để đáp ứng yêu cầu phòng chống HIV/AIDS thời kỳ mới, đại diện các bộ, ngành kiến nghị Ban bí thư Trung ương Đảng sớm ban hành chỉ thị mới về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS; Xác định công tác phòng chống HIV/AIDS là một nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền giai đoạn tới; nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức và tăng cường đầu tư./.